Online formulář EDS/SMVS

Tento online formulář slouží pro zadávání prvotních dat účastníků programu na základě schválených programových dokumentací publikovaných resorty (kapitolami). Tato data jsou předávána do informačního systému EDS/SMVS (evidenční dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu), který je integrální součástí státní pokladny. Zatímco Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) sleduje jen peněžní stránku příjmů a výdajů státního rozpočtu, v informačním systému EDS/SMVS se navíc sleduje a vyhodnocuje soubor měřitelných, věcných, časových a finančních podmínek pro čerpání peněžních prostředků státního rozpočtu konkrétních akcí (projektů).


Kapitoly:

  

Pro zpřístupnění tlačítka „Přidat projekt“ vyberte Vzorovou akci: