Jednotný dotační portál

pod záštitou Ministerstva financí

  • webový portál pro digitalizaci výzev zapojených resortů
  • snižuje administrativní náročnost sběru žádostí o dotace, zachovává auditní stopu
  • je součástí Rozpočtového informačního systému programového financování, který spravuje Ministerstvo financí